Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2023 (juni 2024)

Volgens het recent verschenen rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), zijn psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat de meest gemelde beroepsziekten in 2023. De meeste meldingen komen uit de sectoren overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en industrie.

Cijfers en trends

In 2023 werden er 2.347 meldingen geregistreerd door het NCvB, afkomstig van 590 bedrijfsartsen. Hierbij leidde 85% van de beroepsziektemeldingen tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 8% tot blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsartsen rapporteerden naar schatting 107 beroepsziekten per 100.000 werknemers, met de hoogste incidentie voor psychische aandoeningen, gevolgd door aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, neurologische aandoeningen, infectieziekten, gehooraandoeningen, long- en luchtwegaandoeningen, en huidaandoeningen. De sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn zakelijke dienstverlening (197), bouwnijverheid (174) en industrie (157).

Voor meer informatie: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Neem contact met ons op

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening dan kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor een arbeidsdeskundig onderzoek. De beschikbare arbeidsdeskundige stelt dan een offerte voor u op.

Richard: 06 3039 1953

Lammert Jan: 06 4999 0117

Stuur ons een bericht. Wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

Onderwerp